23.05.2019  
Studentët dhe stafi i Kolegjit Universitar “WISDOM” morën pjesë në një seancë
dhurimi gjaku, për t`u ardhur në ndihmë fëmijëve talasemikë.
Një akt fisnik dhe human për të ndihmuar jetë në nevojë.