07.06.2019   

Festa e realizuar në Kolegjin Universitar ”WISDOM” me rastin e mbylljes së vitit shkollor.