30.04.2018
Ministri i Shtetit për Diasporën në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, në datën 30 prill 2018, ora 12:00 – 13:30, organizon tryezën e rrumbullakët me temë: “Mbi të drejtat e shtetaseve shqiptarë të privuar
nga liria jashtë vendit” në sallën e Kryesisë së Kuvendit. Kolegji Universitar “Wisdom” ishte pjesëmarrës dhe u përfaqësua nga Dr.Edit Bregu.