Leksion i hapur zhvilluar në KU “Wisdom”, me Prof. As. Dr. Kosta Gazeli, me studentët e vitit të tretë Bachelor,Drejtësi.
Leksioni me temë “Caktimi dhe zbatimi i masave të sigurimit personal” u zhvillua në kuadër të lëndës ”E Drejta e Procedurës Penale”.