Në ambjentet e Agjencisë CENTURY21 Expert studentja jonë e Programit të Studimit me karakter profesional Agjent i Pasurive të Paluajtshme Aleksja Zgura mori çertefikatën e kryerjes me sukses të internshipit pranë kësaj Agjencie. CENTURY21 është një kompani lider në tregun global dhe vendas në fushën e shitblerjes së pasurive të paluajtshme. Ky internship u krye me sukses dhe u kurorëzua me ftesën për punësim.I urojmë suksese Aleksjas!