Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "Wisdom" zhvilloi më datë 18.06.2021 Konferencën Kombëtare Shkencore me temë: " E ardhmja e Ekonomisë dhe Shkencave Sociale në Botën Post-COVID " Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit në konferencë.