Sot më 26 Maj 2021 u zhvillua në ambjetnet e Kolegjit Universitar "Wisdom" Konferenca Shkencore Kombëtare: "Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet dispozitave penale dhe praktika e vendit tonë në këtë fushë".