Sot, më datë 10.04.2019 u realizua Konferenca Shkencore Kombëtare me temë: “Aspekte
juridike të veprave penale kompjuterike në vendin tonë dhe lufta për parandalimin dhe goditjen e
tyre.”
Konferenca solli risi në fushën e kërkimit shkencor dhe tërhoqi vëmendjen e pedagogëve dhe
studentëve. Kjo konferencë kombëtare pati përfshirjen e studentëve gjë që e bëri këtë aktivitet
më atraktiv.