Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom, në bashkëpunim me QSHRT/ ARCT Qendra
Shqiptare për Rehabilitimin e Traumës dhe Torturës organizuan tryezën me temë 
"Statusi i munguar i viktimave të regjimit komunist, më date 24.01.2018 në Kolegjin
Universitar Wisdom.