Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion online me temë: "POLITIKAT MONETARE DHE FISKALE GJATË DHE PAS PANDEMISË” .
Falenderojme Prof.Dr Arben MALAJ për pjesënarrjen e tij në këtë takim online.