Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion online me temë: “Problematikat e biznesit në kohën e pandemisë, rimëkëmbja” ku
kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Dokt. Marjeta Xhabrahimi (Kodra).
Gjithashtu tema tjetër “ Tregu i punës gjatë pandemisë” do të trajtohet nga e ftuara Dr.Rajmonda Behluli.