Fakulteti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion online me temë:“ Il diritto dopo la catastrofe: equità e giustizia contrattuale al tempo del Covid_19 “ ku kishim kënaqësinë të kishim të ftuar Prof. Laura Tafaro, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".