Proçesi i mësimdhënies në Kolegjin Universitar “Wisdom” vazhdon online nëpërmjet platformës "Microsoft Teams". Platformë e cila po përdoret nga pedagogët dhe studentët. Ata logohen në platformë sipas viteve, grupeve dhe orarit mesimor. Mësimi zhvillohet normalisht sikurse të ishin fizikisht në auditoret e Kolegjit Universitar "Wisdom".