23-27 Tetor, Gus Albania organizoi fazën e tretë të projektit Erasmus+ 2016, Key Action 2 , "Get Start , Challenges always comes before solutions". Partnerët e ketij projekti, GUS Gruppo Umana Solidarietà (Itali), Αντιγόνη-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης(Greqi),AFAD (Turqi) dhe GUS Albania ( Shqiperi) , permes workshopeve , focus grupeve dhe aktiviteteve të tjera interaktive , shkëmbejnë së bashku praktikat më të mira të 4 shteteve në pritjen e azilkërkuesve dhe refugjatëve. Aktiviteti organizohet në bashkëpunim me Kolegjin Universitar "Wisdom".