Fakulteti i Drejtesise në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion online me temë: '’ Che può succedere dopo Covid-19 ? Dobbiamo perdere il nostro benessere? ‘’ ku patëm kënaqësinë të kishim të ftuar Prof. Bronisław Sitek, University of Social Sciences and Humanities Poland.
Gjithashtu nderoi me pjesëmarrjen: Prof. emeritus Sebastiano TAFARO Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"