Departmentit i Psikologjisë i Kolegjit Universitar "Wisdom " organizoi më datë 14.12.2020 takim me Alumnin .
Takimi u zhvillua në platformën ZOOM. Pjesëmarrës ishin ish studenët dhe studentë aktual të Departmentit të Psikologjisë.Në këtë takim studentët shkëmbyen eksperiencat e tyre pas diplomimit si dhe problematikat që kanë hasur.