Përfundoi sot trajnimi, i akredituar nga Urdhri i Psikologut , me temë "Psikoterapia Kognitive Bihejviorale përmes interneti për depresionin" me Prof.Ass.Naim Fanaj. Nxitoni të regjistroheni në trajnimin e radhës " Trauma dhe Çrregullimi i Stresit Post Truamtik : Diagnoza, rrjedha dhe trajtimi " Numri i pjesëmarrësve është i limituar. Për info: kpurtesia@yahoo.comKlinika Psikologjike Urtësia