Leksion i hapur
Zhvilluar nga Z.Arben Malaj, Tema e leksionit:
"Tranzicioni shqiptar- Arritje, deshtime dhe sfida"