Më datë 08.11.2018 ora 11.00, Zyra e Burimeve Njerëzore, Karrierës dhe Jetës Studentore në bashkëpunim me Njësinё e Kërkimit Shkencor dhe Marrëdhënieve me Jashtë në Kolegjin Universitar “Wisdom”, zhvilluan aktivitetin mbi prezantimin e programit tё bursave nga Biznesi Gjerman. Prezantimi i programit u bё nga Mag. Marjeta Kodra, përfaqësuese e Shoqatës Gjermane të Industrisë. Gjatё kёtij prezantimi studentet u njohёn me kriteret e pjesёmarrjes nё program , me procedurat e aplikimit dhe tё pёrzgjedhjes sё fitueseve