Në Kolegjin Universitar Wisdom kanë përfunduar leksionet virtuale me temë “Principles of Microeconomics” të organizuara nga Njësia e Kerkimit Shkencor dhe Marrëdhënieve me Jashtë dhe Departamenti i Ekonomisë së Kolegjit Universitar Wisdom, me profesorin amerikan Ronald M. Nate, Ph.D (Professor Economics Brigham Young University-Idaho.)
Virtual classes, u zhvilluan në një grup të krijuar nga aplikacioni GoToMetting në video call