Sot, më datë 10 Maj, ora 10-00, Departamenti i Psikologjisë dhe NJKSHMJ organizuan
 leksionin e hapur me profesoren nga Shkupi në fushën e psikologjisë me temë   “Psychotherapy
in Multicultural Setting” me lektore Prof. Dr. Emilija Stoimenova Canevska, nga
International Balkan University .

Morën pjesë pedagogë e studentë të departamentit të Psikologjisë.