03.06.2019  
 
Zyra e Burimeve Njerëzore Karrierës dhe Jetës studentore, zhvilloi trajnimin me temë: “Si të
aplikojmë suksesshëm për një pozicion pune”.