21.06.2019  

Bashkëpunim mes DMPP dhe Kolegjit Universitar "Wisdom".
Në ambjentet e Kolegjit Universitar “Wisdom”, u zhvillua cermonia e dhënies së titullit
Misionar-Paqeje dhe Ambasador Nderi, pedagogut të Kolegjit Universitar “Wisdom”, Dr. Elmaz
Sherifi.