Sot, më datë 19.04.2019 u zhvillua ndeshje futbolli midis anëtarëve të Klubit të Futbollit të
Kolegjit Universitar Wisdom.