Sot, më 24 Prill, 2019 në sallën e konferencave të KU "Wisdom" , u zhvillua Konferenca e
përbashkët me temë: “Sfidat e reja në Psikologjinë dhe Ekonominë Moderne ”.
Konferenca shkencore ndërstudentore u organizua për herë të tretë dhe referuan studentë të
Kolegjit Universitar “Wisdom”, të Universitetit të Tiranës, të Albanian University, të
Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë.