20 Mars 2015
E Drejta Penale në SHBA`
` American Criminal Law`

Në kuadër të marrëveshjes me Qendrën për Studime Ligjore në Austri (CILS), SHLUJ `Wisdom University` sjell në Tiranë, Gjyqtarin Dale A. Crawford nga SHBA me përvojë pune shumë vjeçare në gjykimin e çështjeve penale. Nëse dëshironi të mësoni më shumë mbi `TË DREJTËN PENALE NE SHBA`,jeni të ftuar të njihni praktikat më të mira të implementimit të ligjeve të së drejtës penale në SHBA nga pikpamja praktike, duke u bazuar në kazuze reale dhe të përfitoni nga një ekspert për gjykimin e cështjeve penale si dhe sistemeve të gjykatave në SHBA