Mars 2016
Dhenia e titullit "Senator Akademik" Prof.Asc.Shefqet Muci nga "Norman Academy", Itali.