Dhjetor 2015 Vizite ne Shtepine e Femijeve
Universitetit Wisdom në bashkëpunim me Institutin për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom organizuan një vizitë në Shtëpinë e Fëmijëve në Tiranë.