Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom” ,organizuan leksion të hapur on-line me temë: “E ardhmja e fëmijëve në botën post-COVID”, ku patëm kënaqësinë të kishim të ftuar Denata Toçe Psikologe.