Në datën 10.03.2021 u realizua një takim online me studentët dhe stafin e KU Wisdom mbi temën "Lancimi i gjetjeve të raportit të vlerësimit mbi perceptimin e të rinjve në lidhje me reformën në drejtësi"

PublicMeetings@LaunchingAssessmentReport#Youthperceptions#JudicialReform@Erinda Bllaca withsupport#USEmbTirana