Leksion i Hapur me temë: "Komunikimi Ndërkulturor në Biznes", me Dr. Hans Schumann, Pedagog në Universitetin Kingswille, Texas, organizuar nga Departamenti i Ekonomisë në Kolegjin Universitar “Wisdom” dhe Njësia e Kërkimit Shkencor dhe Marrëdhënieve me Jashtë, pranë Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore Kolegji Universitar “Wisdom”, në bashkëpunim me Kolegjin Universitar “Qiriazi”.