Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "Wisdom" organizoi Konferencën Shkencore Ndërstudentore më 10.02.2021 me temë "Impakti psikosocial dhe ekonomik i COVID 19" Falenderojmë të gjithë studentët që morën pjesë.