Ne maj te vitit 2012, u nenshkrua ne ambjentet tona memorandumi i bashkepunimit midis Universitetit te Terramos dhe ShLUJ WIsdom University.