Fakulteti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi seminar online me temë: “Diritto e Giustiziaku kemi kënaqesie të kemi të ftuar” Prof. emeritus Sebastiano Tafaro Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Me pjesëmarrjen veçantë të: Prof. Arta Mandro (Balili) Shkolla e Magjistraturës, dhe Ph.D. Shpëtim Karakushi,Prokuroria e Tiranës.