Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion online me temë: “ Arkitektura e bursës dhe tregut të kapitaleve në Shqipëri" ku kishim kënaqësinë të kishim të ftuar Z.Artan GJERGJI