Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion të hapur online me temë: “Vetëvrasja në adoleshencë” ku kishim kënaqësinë të kemi të ftuar Prof.Asoc.Dr. Artemisi Shehu, Fakulteti i Shkencave Sociale,Universiteti i Tiranës.