Fakulteti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion online me temë: '’Nasciturus pro iam nato habetur - Diritto alla vita - Prospettive romane e moderne? ‘’ ku kishim kënaqësinë të kishim të ftuar Prof. Malina Novkirishka Univ. Sofies Bullgai,Presidente dell'Associazione dei Romanisti dei Balcani.
Gjithashtu nderoi me pjesëmarrjen: Prof. emeritus Sebastiano TAFARO Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" .