Sot më 22 Janar 2021 në K U “Wisdom” Trajnim në SHKRIM DHE MENAXHIM PROJEKTESH.
Trajnim në SHKRIM DHE MENAXHIM PROJEKTESH
Organizohet nga Kolegji Universitar Wisdom
Fillimi i trajnimit 22 Janar
Cdo të Premte, ora 15:00 - 18:00
Kohëzgjatja 8 javë
Ҫmimi për trajnim 150 Euro
Pjesëmarrësit do të pajisen me Ҫertifikatë.
Erinda Bllaca është eksperte në shkrim dhe menaxhim projektesh, kombëtare dhe ndërkombëtare dhe do të jetë trajnere për gjatë 8 javëve. Erinda Bllaca është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës me 1997. Ka përfunduar studimet Master në të Drejtën Evropiane në vitin 2005 dhe aktualisht përmbyll studimet doktorale në fushën e së drejtës publike pranë Universitetit të Tiranës.
Që prej vitit 1998 është aktivizuar me programe të ndryshme si aktiviste e shoqërisë civile dhe ka dhënë kontribute në aspekte të ndryshme të menaxhimit të organizatave të shoqërisë civile, si ngritje fondesh, menaxhimin dhe administrim organizativ, planifikim stragjik etj.Që prej vitit 2018, drejton Institutin për Aktivizëm dhe Ndryshim Social.
Trajnimet ndryshe nga të gjithë trajnimet e ofruara në Shqipëri do të jetë në gjuhën Angleze.
Të gjitha projektet e BE kërkohen në gjuhën Angleze dhe pothuajse 90% e projekteve edhe pse kombëtare kërkohen në gjuhën Angleze.Pra, është moment i duhur sepse fondet të cilat do të akordohen nga BE për Shqipërinë janë rritur në kuadër të përpjekjeve të anëtarësimit të Shqipërisë në BE.
Është koha të mësoni si të aplikoni në projekte, t’i shkruani dhe t’i menaxhoni dhe zbatoni ato. Studentëve do t’u mundësohet edhe aplikimi bashkarisht me pedagogen, për t’i parë në mënyrë shumë praktike të gjitha hapat.
JU MIRËPRESIM!
Rruga Medar Shtylla, Komuna e Parisit, 1000 Tiranë
+355(0)42200063
E-mail:trajnime.wisdom@gmail.com