Në kuadër të projektit Erasmus + i financuar nga European Union është organizuar  një trajnim për studentët në Bosnia Herzegovina ku Shqipëria është përfaqësuar nga studentët e Kolegjit Universitar Wisdom, përkatesisht studentët Marlin Hoxha dhe Ardit Loka. Pas aplikimit online janë përzgjedhur për tu bërë pjesë e trajnimit  që zgjati 1 javë (17.02.2020-25.02.2020) në Mostar.Ky trajnim me temë  “Empowering Youth Entrepreneurship” u realizua me sukses për studetet tanë të cilët në çdo aktivitet të organizuar nga ata ishin mjaft interaktiv duke na përfaqësuar denjësisht.