Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi sot “Tryezë të rrumbullakët “ me studentët e Departamentit të Psikologjisë, me temë: “Përjetime psikosociale të studentëve në kushtet e pandemisë”