Konference shkencore zhvilluar ne Prill 2013. "Te Drejtat e Njeriut ne Aspektin Kushtetues Penal".