Zhvilluar në Kolegjin Universitar “Wisdom” më datë 11.12.2017