Në datën 21 Janar 2020 studentët e vitit të parë dhe të dytë të programit të studimit me karakter profesional “Agjent i Pasurive të Pauajtshme” në Fakultetin e Drejtësisë,Kolegji Universitar “Wisdom” realizuan trajnimin një ditor me temë: “Shitja dhe Marketimi në Pasuritë e Paluajtshme”.Trajnime të tilla ndihmojnë studentët që të rrisin aftësitë profesionale në fushën e shitjes dhe marketimit të pasurive të paluajtshme në vendin tonë.