Kemi kënaqësinë që në emër të Rektorit Prof. Dr. Lush Perpali dhe Adminitratores Znj. Ketrina Paskali, t᾽ju shprehim mirënjohjen për punën dhe përkushtimin e përbashkët për të arritur objektivin e vendosur, akreditimin e Kolegjit Universitar "Wisdom". Arritëm të akreditoheshim nga Agjencia Britanike duke u vlerësuar shumë pozitivisht për të gjitha programet: në Drejtësi, në Ekonomi, në Psikologji Bachelor dhe Master i Shkencave.
Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, me Vendim nr 103, datë 10.11.2017, Vendosi Akreditimin Institucional të Kolegjit Universitar “Wisdom” me kohëzgjatjen prej tre vite akademike. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të Institucionit është 09.11.2020 (e gjeni bashkelidhur).
Një falenderim të sinqertë stafit akademik për punën e palodhur, dhe stafit administrativ për mbështetjen e pakursyer!