Më datë 14.11.2019 ora 18.00, nё ambjentet e Kolegjit Universitar “Wisdom” me rastin e fillimit te vitit akademik për programet bachelor,master dhe profesional.Kёshilli Studentor sё bashku me Specialisten e Këshillimit të Karrierёs dhe Jetёs Studentore organizuan njё festё. Qёllimi i kёsaj feste ishte socializimi i studentёve tё Kolegjit me njёri tjetrin si edhe kalimi i kohёs cilёsore sёbashku.

Kolegji Universitar “Wisdom” garanton se çdo investim i tij është në kuadër të plotësimit të kushteve sa më optimale për një jetë studentore të gjallëruar dhe aktive në procesin mësimor-shkencor, që ky institucion ofron.