Në Kolegjin Universitar Wisdom Instituti për Kërkim dhe Zhvillim ‘Wisdom” sëbashku me Njësitë Kërkimore Shkencore edhe Marrëdhëniet me Jashtë në Kolegjin Universitar “Wisdom” realizuan Workshopin me studentët në kuadër të projektit që organizata WDN (Albanian Women’s Democracy Network) po realizon në disa Universitete të Tiranës mbi “Imazhin Gjinor në Media”ku u diskutua mbi rëndësinë që ka etika e komunikimit mediatik në shoqëri. Një aktivitet i cili pati shumë interes nga studentët tanë të cilët ngritën diskutime të ndryshme dhe qasje për mënyrën sesi mund të respektohet kodi etik në media.