E Drejta dhe Mjedisi - (en)

 
 
 

Konferencë Shkencore

 
17 Maj, 2012
 
 
 
 
 

Abstrakt

 
Konferenca u zhvillua në bashkëpunim me Studion “Projekte dhe Konsulta në Mjedis”.