Fakulteti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar “Wisdom“, në kuadër të
marrëveshjes së bashkëpunimit që Institucioni ynë ka me Agjensinë e
Pasurive të Paluajtshme CENTURY21 Atrium, njofton se: Nga kjo
Agjensi shpallen vende vakante pune për studentët e Programit
Profesional të Lartë: “Agjent i Pasurive të Paluajtshme”.

Studentët e interesuar mund të dërgojnë CV-të e tyre në adresën:
info@c21atrium.al


Zv.Dekane e Fakultetit të Drejtësisë dhe Koord. e Programit
Dr. Edit BREGU