KAPE OFERTËN E STUDIMIT!
Nxitoni të regjistroheni me 30% skonto nga tarifa vjetore në programin bachelor “PSIKOLOGJI” .

Nesër fillon faza parë e regjistrimeve të raundit të 2. 30 Shtator 2020- 09 Tetor 2020Të gjithë aplikantët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e dytë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejnë procesin e regjistrimit, duke paraqitur dokumentacionin përkatës, në sekretaritë mësimore, në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet.Zgjidhni në 10 preferencat tuaja Kolegjin Universitar “Wisdom” dhe siguroni vendin tuaj ne auditor.