Departamenti i Psikologjisë dhe Departamenti i Ekonomisë, i Fakultetit të Shkencave
Ekonomike dhe Shoqërore të Kolegjit Universitar “Wisdom”, në bashkëpunim me Njësinë
Kërkimore Shkencore dhe Marrëdhënieve me Jashtë, Klinikën Psikologjike “Urtësia” dhe
Institutin për Kërkim dhe Zhvillim “Wisdom” organizojnë Konferencën e përbashkët me temë:
“Sfidat e reja në Psikologjinë dhe Ekonominë Moderne ”.
Konferenca shkencore ndërstudentore organizohet për herën e tretë dhe do të ketë referime të
studentëve të Kolegjit Universitar “Wisdom”, të Universitetit tëTiranës, të Albania University.
Konferenca do të zhvillohet më datë 24 Prill 2019,ora 10.00 në sallën e konferencave të KU
“Wisdom”.